Борко ЕООД е фирма специализирана в разработването на проекти за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници, регистрирана през 2005 основателя и собственик Борислав Петров.
Фирмата извършва предпроектни и съпътстващи проекта дейности – проучване енергийния потенциал на вятъра и възможностите му за използване като източник на енергия, откриване на подходящи терени за изграждане на ветроенергийни паркове, проучване на възможностите за присъединяване към електропреносната и електроразпределителната мрежа, търсене на подходящи решения за осъществяване на връзките към съществуващите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, изготвяне и комплектоване на цялостната документация, свързана с административните процедури по оценка на въздействието върху околната среда, смяна на предназначението на земеделска земя, цялостно проектиране до получаване на разрешение за строеж.
Борко ЕООД е изградила стабилни контакти с водещи фирми в областта на производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници (Electrawinds), производители на вятърни турбини (Enercon), фирми специализирани в проектиране и изграждане на ветроенергийни паркове, също така е член на Асоциацията на производителите на екологична енергия и на Българската ветроенергийна асоциация.
Фирмата разполага с три собствени ветроизмервателни мачти, с които се извършват измервания за целта на проектите. Използват се съоръжения и технологии на водещи производители на ветроизмервателна апаратура. Наши партньори са сертифицирани фирми за ветроенергиен одит от България и Германия.
ТОЗИ САЙТ Е СОБСТВЕНОСТ НА БОРКО ЕООД 2012 ® ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ
уеб дизайн - Севън студио