Проект Шабла Запад – готов за изграждане

Местоположение: землището на гр. Шабла, обл. Добрич, на собствен терен
Обща инсталирана мощност: 1,6 MW 2 бр. Ветрогенератори Enercon E-53, 800 kW
Издадено разрешение за строеж, подписан окончателен договор за присъединяване с Е.ОН България Мрежи, в очакване на окончателен договор между НЕК и Е.ОН България Мрежи

Проект Шабла юг Проект Шабла юг Проект Шабла юг Проект Шабла юг
Проект Флорина – готов за изграждане

Местоположение: землищата на с. Пролез и с. Горичане, общ. Шабла, обл. Добрич, на собствен терен
Обща инсталирана мощност: 4,8 MW 6 бр. Ветрогенератори Enercon E-53, 800 kW
Издадено разрешение за строеж, Подписан окончателен договор за присъединяване с Е.ОН България Мрежи, в очакване на окончателен договор между НЕК и Е.ОН България Мрежи

Проект Шабла юг Проект Шабла юг Проект Шабла юг Проект Шабла юг
Проект Червена ябълка – готов за изграждане

Местоположение: землището на с. Горичане, общ. Шабла, обл. Добрич, на собствен терен
Обща инсталирана мощност: 3,2 MW 4 бр. Ветрогенератори Enercon E-53, 800 kW
Издадено разрешение за строеж, Подписан окончателен договор за присъединяване с Е.ОН България Мрежи, в очакване на окончателен договор между НЕК и Е.ОН България Мрежи

Проект Шабла юг Проект Шабла юг Проект Шабла юг Проект Шабла юг
Проект Прима – готов за изграждане

Местоположение: землището на с. Горичане, общ. Шабла, обл. Добрич, на собствен терен
Обща инсталирана мощност: 2,4 MW 3 бр. Ветрогенератори Enercon E-53, 800 kW
Издадено разрешение за строеж, Подписан окончателен договор за присъединяване с Е.ОН България Мрежи,
в очакване на окончателен договор между НЕК и Е.ОН България Мрежи

Проект Шабла юг Проект Шабла юг Проект Шабла юг Проект Шабла юг
Проект Сърнино – готов за изграждане

Местоположение: землището на с. Сърнино, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, на собствен терен
Обща инсталирана мощност: 3,2 MW 4 бр. Ветрогенератори Enercon E-53, 800 kW
Издадено разрешение за строеж, Подписан предварителен договор за присъединяване с Е.ОН България Мрежи с банкова гаранция и срок за присъединяване, в който трябва да бъдат приключени всички процедури по наредба № 6/2004 г. – 30 юни 2017

Проект Шабла юг Проект Шабла юг Проект Шабла юг Проект Шабла юг
ТОЗИ САЙТ Е СОБСТВЕНОСТ НА БОРКО ЕООД 2012 ® ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ
уеб дизайн - Севън студио